ویدئوهای آموزشی

آموزش نصب قالب

در صورت استفاده از بسته آسان نصب، به انجام این مراحل نیازی نخواهید داشت.

نحوه درون ریزی اطلاعات نمونه

در صورت استفاده از بسته آسان نصب، نیازی به انجام این کار نخواهید داشت.

آموزش بروزرسانی قالب

آموزش بروزرسانی افزونه‌ها

درآمد به دلار
+
درآمد به دلار